کلیدواژه‌ها = ظل السلطان- مسعود میرزا بن ناصر-1266-1336ق
تعداد مقالات: 1
1. سند تبدیل تفنگ تباتیر به دنگی در عصر ناصری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 21-34

مرتضی دهقان نژاد