کلیدواژه‌ها = سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
تعداد مقالات: 5
3. مطالعه تطبیقی شیوه ارزشیابی به کار رفته در آرشیو ملی ایران و کانادا

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 106-125

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی


5. مشکلات و چالشهای آرشیو های دیداری و شنیداری در ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 107-118

سپیده فهیمی فر