کلیدواژه‌ها = امور خیریه
تعداد مقالات: 3
1. وضعیت امور خیریه‌ی اردبیل در عصر قاجار

دوره 15، شماره 1، بهار 1384، صفحه 72-81

الهام ملک زاده


2. نگاهی به وضعیت امور خیریه قزوین در عصر قاجار

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 36-58

الهام ملک زاده


3. نگاهی به وضعیت امور خیریه رشت در دوران قاجاریه

دوره 14، شماره 1، بهار 1383، صفحه 39-53

الهام ملک زاده