کلیدواژه‌ها = محمد حسین خان ادیب
تعداد مقالات: 1
1. نخستین رئیسان مدرسه دارالفنون

دوره 16، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 200-207

احمد هاشمیان