کلیدواژه‌ها = قحطی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیرات جنگ جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی در آذربایجان (1320تا 1324شمسی)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 50-68

باقرعلی عادل فر؛ محسن پرویش؛ فریده فرزی


2. وضعیت امور خیریه‌ی اردبیل در عصر قاجار

دوره 15، شماره 1، بهار 1384، صفحه 72-81

الهام ملک زاده


4. قحطی و گرانی در سال 1287 و 1288 قمری

دوره 2، شماره 4و3، زمستان 1371، صفحه 47-63

رباب حسیبی