کلیدواژه‌ها = اسناد آرشیوی
تعداد مقالات: 10
1. حفاری‌های تجاری و اشیای کشف شده در زیویّه در سال‌های 1325 تا 1332ش.

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 36-63

10.22034/ganj.2020.2422

صلاح نصراللهی؛ صالح امین پور


2. آشنایی با آرشیو ملی مالزی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 100-112

غلامرضا عزیزی


3. کیفیت اطلاعات در سیستم های اطلاع رسانی آرشیوی سنتی و الکترونیکی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 87-88

مرجان پیوکا؛ میروسلاو نواک؛فرح تمهیدی(مترجم)


4. راهکار ها و راهبردهای مرکزاسناد

دوره 15، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 86-89

دیرک کمپتورن؛ پم آرنز؛ ژان کاکس؛موسی رضا دهقانی(مترجم)


5. احیای قنوات قزوین به استناد منابع و اسناد آرشیوی

دوره 13، شماره 4و3، زمستان 1382، صفحه 14-33

علی کریمیان


6. روشهای نگهداری مواد آرشیوی در کشور مالزی

دوره 8، شماره 4و3، زمستان 1377، صفحه 123-132

ساموما تاراج؛ کامیبز درویشی(مترجم)


8. آشنایی با آرشیو کشور ترکیه (آرشیو دولتی ترکیه)

دوره 6، شماره 4و3، زمستان 1375، صفحه 23-24

شهلا اشرف


9. طرح تدوین واژه نامه اسنادی - آرشیوی

دوره 5، شماره 2 و 1، تابستان 1374، صفحه 108-116


10. شورای جهانی آرشیو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1373، صفحه 110-115

شهلا اشرف(مترجم)