کلیدواژه‌ها = مصاحبه‌شونده
تعداد مقالات: 5
1. درآمدی بر پاره ای مشکلات نظری و کارکردی تاریخ شفاهی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 147-163

مرتضی نورایی


2. شیوه نامه تاریخ شفاهی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 172-186

jon hunner؛ Daniel villa؛ Pauline stoski؛ jon wall؛ شفیقه نیکنفس(مترجم)


3. مستند سازی تاریخ شفاهی، تجربه آرشیو ملی مالزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 81-86

عزمی بن عبدالعزیز؛ محمد حسین شجاعی(مترجم)


4. آسیبهای پیاده کردن متون مصاحبه های تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 113-115

رویا محمدلو


5. درباره تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 4-7

شفیقه نیک نفس