کلیدواژه‌ها = عضد الملک
تعداد مقالات: 3
1. یادداشت های منتشر نشده روزانه ناصرالدین شاه

دوره 7، شماره 2 و 1، تابستان 1376، صفحه 23-35

پرویز بدیعی


2. یادداشتهای منتشر نشده روزانه ناصرالدین شاه (4)

دوره 6، شماره 4و3، زمستان 1375، صفحه 92-106

پرویز بدیعی