کلیدواژه‌ها = پهلوی دوم
قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر اسناد

دوره 30، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 72-88

10.22034/ganj.2020.2412

محمدرضا علم؛ فاطمه حاجیانی


تأثیر سیاست‌های اقتصادی در تقابل بازاریان با حکومت در عصر پهلوی دوم (1320-1357ش)

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 36-67

10.22034/ganj.2019.2381

عادل رستمی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اصغر محمودآبادی


تحلیل فعالیت احزاب سیاسی در سطح محلی در دوره پهلوی دوم: نمونه موردی مازندران

دوره 26، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 32-55

زمانه حسن نژاد؛ مرتضی نورائی؛ مصطفی پیرمرادیان