کلیدواژه‌ها = جنگ جهانی دوم
تعداد مقالات: 4
1. نقش آلمانی‌ها در تأسیس راه‌آهن در ایران عصر رضاشاه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 118-141

10.22034/ganj.2020.2425

مصطفی نوری؛ کریم سلیمانی


2. تأثیرات جنگ جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی در آذربایجان (1320تا 1324شمسی)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 50-68

باقرعلی عادل فر؛ محسن پرویش؛ فریده فرزی


4. تبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران، طی جنگ جهانی دوم بر پایۀ اسناد

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 40-59

محسن بهشتی سرشت؛ محمد محمدپور؛ غلامرضا یوسفی