کلیدواژه‌ها = خالصه
تعداد مقالات: 1
1. اشکال مالکیت ارضی در سیستان از صفوی تا پهلوی دوم

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 6-25

علیرضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ عباس اویسی