کلیدواژه‌ها = تجار
تعداد مقالات: 8
2. عوامل مؤثر در تجارت خارجی خراسان عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 32-46

نصراله پورمحمدی املشی؛ زهرا نادی


3. تجار و مجلس دوم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 80-91

سهیلا ترابی فارسانی


4. خواستهای تجار و پاسخ دولت پهلوی به آن

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 32-49

سهیلا ترابی فارسانی


5. علل پیشرفت تجاری ارامنه جلفای نو در عصر صفوی (بر مبنای اسناد کلیسای وانک)

دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379، صفحه 16-27

شکوه السادات اعرابی هاشمی


6. خواستهای تجاری و پاسخ مشروطیت به آن

دوره 2، شماره 4و3، زمستان 1371، صفحه 25-40

سهیلا ترابی


8. قیام ایت الله سید عبدالحسین لاری

دوره 1، شماره 4و3، زمستان 1370، صفحه 148-154

محمد‌ باقر وثوقی