کلیدواژه‌ها = تجارت خارجی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در تجارت خارجی خراسان عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 32-46

نصراله پورمحمدی املشی؛ زهرا نادی