کلیدواژه‌ها = نسخه‌های خطی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر حلال‌های استفاده‌شده در آسیب‌زدایی آثار کاغذی و نسخه‌های خطی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 100-126

فاطمه قدرتی برنج آبادی؛ مریم افشار پور


3. گذری بر کتاب شهر آشوب لسانی شیرازی

دوره 7، شماره 2 و 1، تابستان 1376، صفحه 3-6

سیدحسن شهرستانی