کلیدواژه‌ها = تاریخ شفاهی
تعداد مقالات: 24
3. مقایسۀ برخی مراکز تاریخ شفاهی داخل و خارج از کشور بر اساس مولفۀ جست‌وجو در وب

دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 126-146

اعظم آقایی میرک‌آباد؛ محسن حاجی‌زین‌العابدینی


5. مقایسۀ تحلیلی خاطره‌نگاری با تاریخ شفاهی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 96-122

مرتضی نورائی؛ مهدی ابوالحسنی ترقی


9. گزارش تجربۀ طرح تاریخ شفاهی (در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران)

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 115-124

سعیده یراقی اصفهانی؛ امیر مسعود شهرام نیا


10. درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 105-118

مرتضی نورایی


11. گفتگو با علامۀ محقق، علی دوانی

دوره 17، شماره 1، بهار 1386، صفحه 87-102

محمد حسن رجبی دوانی؛ فاطمه نورائی نژاد


12. سرآغاز

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 5-8

مرتضی رسولی پور


13. درآمدی بر پاره ای مشکلات نظری و کارکردی تاریخ شفاهی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 147-163

مرتضی نورایی


14. شیوه نامه تاریخ شفاهی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 172-186

jon hunner؛ Daniel villa؛ Pauline stoski؛ jon wall؛ شفیقه نیکنفس(مترجم)


16. مهارت های مصاحبه تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 90-93

شفیقه نیک نفس (مترجم)


17. مستند سازی تاریخ شفاهی، تجربه آرشیو ملی مالزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 81-86

عزمی بن عبدالعزیز؛ محمد حسین شجاعی(مترجم)


18. چکیده مقالات نشریه کاما، سال 2002 شماره های 1 و 2

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 96-101

نسرین بابایی(مترجم)


19. آسیبهای پیاده کردن متون مصاحبه های تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 113-115

رویا محمدلو


20. نقش مصاحبه کننده در گردآوی اطلاعات تاریخ شفاهی

دوره 15، شماره 1، بهار 1384، صفحه 91-93

ابوالحسن ضیا ظریفی


21. درباره تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 4-7

شفیقه نیک نفس


22. معیارهای جهانی تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 8-15

ابوالفضل حسن آبادی (مترجم)


23. مقدمه ای بر فلسفه تاریخ شفاهی

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 66-70

مرتضی نورایی


24. آشنایی با اداره شفاهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1373، صفحه 92-94

شفیقه نیک نفس