کلیدواژه‌ها = آرشیوها
تعداد مقالات: 8
3. مدیریت بحران در آرشیوها و موزه(گنجینه)ها

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 69-86

سمیه سادات محسنیان


5. بررسی میزان استفادۀ خبرنگاران مؤسسۀ مطبوعاتی کیهان از آرشیو تحریریه

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 81-94

زهرا اباذری؛ سمیرا سروی قمصری


8. مطالعات آرشیوی: استاندارد و نقش آن در تنظیم و توصیف اسناد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 93-104

بهناز زرین‌کلکی