کلیدواژه‌ها = گزارش
تعداد مقالات: 5
2. گزارش تجربۀ طرح تاریخ شفاهی (در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران)

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 115-124

سعیده یراقی اصفهانی؛ امیر مسعود شهرام نیا


3. گزارش نکوداشت روز ملی اسناد

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 125-130

فریبا فرزام


5. گزارش برنامه‌های روز اسناد ملی

دوره 17، شماره 1، بهار 1386، صفحه 151-156

فریبا فرزام