کلیدواژه‌ها = آستان قدس رضوی
تعداد مقالات: 10
3. مناسبات مالک و مستاجر در اراضی و املاک وقفی آستان قدس رضوی در عصر صفوی

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 44-66

شهرام یوسفی‌فر؛ الهه محبوب فریمانی؛ زهرا فاطمی‌مقدم


6. عشروده‌نیم (بررسی یکی از اصطلاحات مالی دورۀ صفویه)

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 34-57

ابوالفضل حسن‌آبادی


9. بررسی چند اصطلاح در مصالحه نامه ها

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 79-83

فاطمه جهان پور


10. معرفی کتاب

دوره 10، شماره 2 و 1، تابستان 1379، صفحه 108-109