کلیدواژه‌ها = استانداردها
استانداردهای فراداده‌ای اشیای موزه‌ای و ارائة مهم‌ترین عناصر فراداده‌ای موزه‌ای از نظر متخصصان موزه در ایران

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 104-124

طاهره راثی تهرانی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ حسن کیانی خوزستانی


مروری بر مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو 15489»

دوره 19، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 95-110

سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه انصاری؛ بهناز زرین کلکی