کلیدواژه‌ها = آرشیو ملی
تعداد مقالات: 16
2. مطالعات آرشیوی: ارائه الگویی برای وبگاه آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وبگاه های آرشیو های ملی جهان و نظرات صاحب نظران آرشیو

دوره 18، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 67-80

عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ عبدالحمید معرف زاده؛ معصومه دالوند


3. آرشیو ملی یا اسناد ملی؟

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 77-82

صفیه اکرمی؛ علی سوری


4. معرفی مجموعه های سند در آرشیو ملی (سند های خریداری شده)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 191-204

خدیجه فهیمی فر؛ زهرا مومن فرد


5. گزارش و معرفی : معرفی مجموعه های اسناد آرشیو ملی (وزارت جنگ و استانداری فارس)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 179-190

خدیجه فهیمی فر؛ زهرا مومن فرد


7. یادداشت مدیر مسئول: توجه به آرشیو ملی و تربیت آرشیویست ها

دوره 15، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 3-4

کیانوش کیانی هفت لنگ


8. یادداشت مدیرمسئول: آرشیو ملی یا بایگانی ملی؟

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 3-4

کیانوش کیانی هفت لنگ


9. ساختمانهای آرشیوی در دنیا

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 102-103

بهناز زرین کلک


10. درباره تاریخ شفاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 4-7

شفیقه نیک نفس


11. ترویج فرهنگ آرشیوی

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 96-99

آنا ویرجینیا؛ گارسیا دوبندیکتیس؛ مریم السادات حسینی(مترجم)


12. یادداشت مدیر مسئول ، کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در آرشیوها

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 3-3

کیانوش کیانی هفت لنگ


13. گزیده گفتگو با دکتر سیروس پرهام اولین رئیس سازمان اسناد ملی ایران

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 12-13

سیروس پرهام(مصاحبه شونده)


14. آرشیو ملی آلبانی

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 41-42

شعبان سینایی


15. آشنایی با آرشیو کشورها: فرانسه

دوره 7، شماره 4و3، زمستان 1376، صفحه 108-118

مجتبی ترکاشوند