کلیدواژه‌ها = صفویان
تعداد مقالات: 7
7. بررسی یک سند مربوط به شهر چادگان در دورۀ شاه عباس اول صفوی

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 9-18

فریدون اللهیاری؛ نورالله عبداللهی