کلیدواژه‌ها = موزه ها
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی مدیریت خطر در موزه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، و گردشگری

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 78-98

فهیمه باب الحوائجی؛ زهرا ابوالفتحی


3. ارزیابی وبگاه موزه‌های ایران با استفاده از میوزیم کوال

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 74-87

فاطمه زندیان؛ الهام السادات الوانکار


5. مدیریت بحران در آرشیوها و موزه(گنجینه)ها

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 69-86

سمیه سادات محسنیان