کلیدواژه‌ها = دارالفنون
تعداد مقالات: 3
2. تاملی در سه ویژگی ممتاز مدرسه تاریخی «شوکتیه»

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 35-50

زهرا استادزاده؛ مریم استادزاده


3. اعلم الدوله، خلیل خان ثقفی، طبیب و ناجی مشروطیت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 58-79

محسن روستایی