کلیدواژه‌ها = آرشیو ملی ایران
تعداد مقالات: 10
1. شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 142-164

10.22034/ganj.2020.2426

فاطمه اسفندیاری؛ زهره میرحسینی؛ فهیمه باب الحوائجی


2. تدوین الگوی پیشنهادی خطِّ‌‌مشی مدون برای رقمی‌سازی اسناد در آرشیو ملی ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 108-135

ریحانه حکیم زاده؛ سپیده فهیمی فر؛ فاطمه فهیم نیا


3. بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه: نگرش مدیران و کارکنان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 128-137

شیما بهرامسری؛ امیر غائبی؛ حسن کیانی خوزستانی


4. شیوه توصیف اسناد آرشیوی در آرشیو ملی ایران در دوره زمانی 1350-1390

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 114-132

ساناز باغستانی؛ فریبرز خسروی


7. بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران در چارچوب مدل آمیختة بازاریابی مدل«هفت‌پی»

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 100-119

لیلا معصومی؛ محمد رضا اسماعیلی گیوی؛ مریم ناخدا


9. تنظیم، پاسداشت منشأ و حفظ نظم نخستین در آرشیو ملی ایران

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 88-99

ساناز باغستانی؛ فریبرز خسروی؛ نرگس نشاط


10. بررسی وضعیت فراهم آوری اسناد در آرشیو ملی ایران

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 69-80

محبوبه کمالی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی