کلیدواژه‌ها = مناسبات اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات فرهنگی و اجتماعی آمریکا با ایران در دورۀ پهلوی (1304-1357ش) (مطالعۀ موردی شهر اصفهان)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 76-104

معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش