کلیدواژه‌ها = قنات ناصریه
تعداد مقالات: 1
1. وقفنامه قنات ناصریه دولتخانه (باغشاه)

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 95-110

علی کریمیان