نویسنده = جمشید نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تأسیس کتابخانۀ ملی و توسعۀ آن تا 1360ق/1320ش با تکیه بر اسناد آرشیوی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 6-34

10.22034/ganj.2019.2380

غلامرضا امیرخانی؛ جمشید نوروزی؛ پریسا عسگری


2. موانع و مشکلات حمل جنازۀ شیعیان هند به مشهد در اواخر دورۀ قاجار

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 70-99

جمشید نوروزی؛ فاطمه معزی