نویسنده = مریم استادزاده
تعداد مقالات: 1
1. تاملی در سه ویژگی ممتاز مدرسه تاریخی «شوکتیه»

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 35-50

زهرا استادزاده؛ مریم استادزاده