نویسنده = مرتضی نورایی
درآمدی بر ویراستاری در تاریخ شفاهی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 105-118

مرتضی نورایی


مقدمه ای بر فلسفه تاریخ شفاهی

دوره 13، شماره 2 و 1، شهریور 1382، صفحه 66-70

مرتضی نورایی