نویسنده = هاشمیان، احمد
تعداد مقالات: 9
1. نخستین رئیسان مدرسه دارالفنون

دوره 16، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 200-207

احمد هاشمیان


3. اولین ایرانیانی که قدم به خاک آمریکا گذاشتند

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 32-40

احمد هاشمیان


9. دکتر پولاک بنیانگذار پزشکی نوین در ایران

دوره 12، شماره 4و3، زمستان 1381، صفحه 12-17

احمد هاشمیان