نویسنده = زهرا میرزائی پری
تعداد مقالات: 2
2. قرار نامه راه آهن طهران -شاهزاده عبدالعظیم

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 41-57

زهرا میرزائی پری