نویسنده = سعیده یراقی اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش تجربۀ طرح تاریخ شفاهی (در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران)

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 115-124

سعیده یراقی اصفهانی؛ امیر مسعود شهرام نیا