نویسنده = غلامرضا درکتانیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تحولات بهداشتی شهر دزفول در دورۀ پهلوی ( 1304 - 1357 ش)

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 6-27

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورائی؛ مرتضی دهقان‌نژاد


2. جمعیت خیریۀ محله نوبر

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 114-136

غلامرضا درکتانیان


3. اساسنامه انجمن امدادیه زنان ارمنی آذربایجان

دوره 13، شماره 4و3، زمستان 1382، صفحه 90-96

غلامرضا درکتانیان