نویسنده = محمدرضا رجب نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اسناد تاریخی موقوفات دولت شیعی قُطُب شاهیان در هند

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 6-23

محمدرضا رجب نژاد؛ فاطمه جان احمدی