نویسنده = شهلا کریمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مولفه‌های معیارهای ارزیابی عکس‌های تاریخی ایران جهت ثبت در برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 132-147

شهلا کریمی؛ منصور تاجداران؛ سعید رضایی شریف آبادی