نویسنده = پیمانه صالحی
تعداد مقالات: 3
1. الزام‌های حقوقی انتشار مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در فضای مجازی

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 110-141

پیمانه صالحی؛ غلامرضا عزیزی