نویسنده = میرجعفری، حسین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تبعید ایرانیان از شوروی طی سال‌های 1305-1320 ش.

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 22-41

سید محمود سادات؛ مرتضی نورائی؛ حسین میرجعفری


3. علل و عوامل بروز و ادامه طغیان نایبیان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 48-71

سید محمود سادات؛ حسین میرجعفری