نویسنده = امین محمدی
تعداد مقالات: 3
1. کمیسیون تطبیق حوالجات (حواله‌جات): شکل‌گیری و انحلال(1293-1300ش)

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 90-115

10.22034/ganj.2020.2413

علیرضا ملایی توانی؛ امین محمدی


2. تحلیل ساختار براتهای دیوانی دورۀ قاجار

دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 6-31

مرضیه ثمره حسینی؛ امین محمدی


3. بررسی ساختار محتوایی اجاره‌نامه‌های دورۀ قاجار

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 40-65

امین محمدی؛ مرضیه ثمره‌حسینی