نویسنده = محسنیان، سیده سمیه
تعداد مقالات: 3
1. مرمت مجازی آثار کاغذی: مطالعه موردی بر روی چند برگ اثر کاغذی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 153-169

سیده سمیه محسنیان؛ محمد حدادی


2. ساختار مستندنگاری آثار کاغذی در موزه‌ها، آرشیوها و کتابخانه‌ها

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 108-133

سیده سمیه محسنیان؛ فرانک بحرالعلومی