نویسنده = معصومه کربلا آقایی کامران
تعداد مقالات: 9
1. امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-165

10.22034/ganj.2019.2321

مریم زارعی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی


2. کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دَکس) در توصیف اسناد الکترونیکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 118-146

10.22034/ganj.2018.2300

فرزانه بهارلو؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


4. مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی: تحلیل محتوای‌ دستنامه‌های مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 126-153

نیره خدادادشهری؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلا‌ آقایی‌کامران


6. کاربرد عناصر فراداده ‏ای در سازماندهی فرش‏ در موزه‏‌ها

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 142-165

زویا آبام؛ لیلا درویشی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


7. کنترل مستند اسامی مشاهیر( امرای لشکری و کشوری) اسناد دوره قاجار موجود در آرشیو ملی ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 138-151

فرزانه خانی کچویی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


8. بررسی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 82-98

مرضیه جهانشاهی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


9. سازماندهی یکپارچۀ سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 106-126

سعیده تقی زاده؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران