نویسنده = فائزه السادات طباطبایی امیری
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد استاندارد محتوایی (دی.اِی.سی.اس.) در توصیف و سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 98-113

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ اکرم احمدیان


2. آرشیو رقمی و نقش آن در هدایت مدیران دانش و تسهیم سرمایه‌های فکری

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 92-116

فائزه السادات طباطبائی امیری؛ بنت الهدی خبازان